Pille järv

Posted by
|

Pille järv on Võru maakonnas, Tsolgost ligikaudu 1,5 km loode pool asuvast Karsna järvest vahetult ida pool asetsev lääne-ida suunas ovaalne järv. Karsna järvest eraldab Pille järve vaid riba soist metsa. Ta pindala 7,2 ha, suurim sügavus 9,7 m (keskmine sügavus 3,6 m). Lääne-, osalt ka põhja- ja lõunakaldal on männimets, ida- ja kirdekallas on põllustatud; siin asuvad vee ääres ka Pille küla talud. Kaldad on valdavalt madalad, kuid üldiselt kõvad, läänes ja edelas pisut rabastunud. Kalda lähedal katab põhja mudane liiv, sügavamal katab põhja muda.

Läbivool järvest on väga nõrk. Vesi on pruunikaskollane kuni rohekaskollane, vähese läbipaistvusega (0,5-0,7 m) ja tugevasti kihistunud.

Taimestikku oli 1961. ja 1962. a. alla keskmise, liike samuti (12). Nähti üht haruldast jõgitakjat.

Järv on planktonirikas. Põhjaloomastikku on kaldavöötmes rohkesti, sügavamal võrdlemisi vähe. Limused puuduvad, kuid esineb haruldane lutikaline Hydrometra gracilenta.

Tõenäoliselt tänu ühendusele Karsna järvega on Pille järves üsna liigirikas kalastik, kuigi talviti ummuksile jäämine on seda laastanud. Kaladest on järves särg, kiisk ja ahven, haug, koger, vingerjas.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad