Pilkuse järv

Posted by
|

Otepäält 2 km ida pool asuv, 10,5 ha suurune ilus järv, mille põhjakaldal kasvavad ilusad põlised tammed, lõunakaldal kerkib metsane Võnnumägi. Järve sügavus on 5,4 m, sellest vett 4,5 m. Järve ümbritseb künklik moreenmaastik, mis on tugevasti kultuuristatud. Kaldad on võrdlemisi kõvad, põhi enamasti mudane, lõuna- ja idakaldal paiguti õõtsikuline.

Läbivool on nõrk. Vesi on kollakasroheline, vähe läbipaistev (1,2 m) ja üsna märgatavalt kihistunud. Talviti võib esineda hapnikupuudus.

Järv oli 1972. a. taimestikurikas ja taimeliike oli rohkesti (27). Toimub suvine vee õitsemine.

Kaladest saadi 1972. a. peamiselt ahvenat, haugi, särge, linaskit, kokre, kiiska (on püütud isegi 22 cm pikkuseid isendeid).

Järves elutseb ondatra.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad