Pikrejärv

Posted by
|

(Pikrijärv)

Pikk ja kitsas kirde-edela suunas orienteeritud kaunis järv 3 km Koorküla keskusest ida pool, pindala 12,5 ha, 13,5 m sügav. Kaldad on kõvad, paiguti kõrged, ümbritsetud põllumaadega. Veepeeglit piirab kitsa ribana sanglepamets. Kaldavööde on valdavalt kõva, põhi mudane.

Toitub peamiselt allikate ja sademete veest. Väljavool kraavi kaudu Koolja (Kuulja) ehk Kogrejärve. Vesi on kollakasroheline, keskmiselt läbipaistev (2,7 m) ja selgelt kihistunud.

Taimestikuvöönd kitsas, liike 19. Järv on kalastikurikas, leidub särge, latikat, ahvenat, haugi, linaskit, lutsu angerjat, kokre ja võib-olla roosärge.

Järve lõunakaldal paikneb muistne hiiekoht, kus olla toodud ohvreid Pikrile.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad