Pikkane järv

Posted by
|

(Tuksi järv)

Nõvalt 5 km lääneedela poole jääv 22 ha suurune rannajärv, mis on valdavalt kõva liivase põhjaga ja vaevalt 1 m sügav. Pisut mudasem on järve kirdeosa, kus ka kallas on pehme ja õõtsikuline. Kõige kõvem on järve lõunakallas.

Järve kollane kuni punakaspruun vesi on enamasti põhjani läbipaistev. Mõnel talvel võib esineda hapnikupuudust.

Suurtaimestik oli 1976. a. hõre, koosnedes 15 liigist. Kaladest leidub haugi, ahvenat ja rünti.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad