Piirsalu jõgi

Posted by
|

Muud nimed: Kuijõgi, Kuie, Tagaveski jõgi.
Vihterpalu jõe suurim lisajõgi. Algab Turba alevikust 7 km lääneedela pool ja suubub Vihterpalu jõkke paremalt kaldalt 17,3 km kaugusel suudmest; pikkus 21 km, valgala 160 ruutkilomeetrit.
Algab kraavina Palivere-Risti vallseljaku põhjanõlva all olevas soises metsas umbes 3 km lõuna pool Turvaste Mustjärve. Jõgi voolab peaagu kogu ulatuses läbi soiste metsade ja niitude ning soode, kus inimasustus on äärmiselt hõre või puudub hoopis.
Katsepüügil 1993. a. leiti jõe keskjooksul nelja liiki kalu: arvukalt jõeforelli, keskmisel arvukusel haugi, alla keskmise arvukuse luukaritsat ja vähe ahvenat. Forellijõena on Piirsalu jõel oluline kalanduslik väärtus.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad