Piilsi jõgi

Posted by
|

Muud nimed: Ranna-Piilsi, Kalma, Süvaoja jõgi; ülemjooksul: Alekere, Alekõre oja.
Peipsi looderanniku vesikonna väikejõgi, paikneb Ida-Virumaa territooriumil. Algab Laekannu külast 3 km põhjaloode pool ja suubub Peipsi järve Mustvee jõe suudmest 5 km põhja pool; pikkus 24 km, valgala 103 ruutkilomeetrit.
Jõgi asub Alutaguse madaliku edelaosas. Jõe lähe paikneb Rajametsa küla idaserva lähedal soises metsas. Peipsi järve suubub Kalmaküla majade vahel. Jõe lähiümbruses on põllustatud alasid vähe ja asustus on hõre. Jõgi on ligikaudu pooles ulatuses süvendatud ja õgvendatud ning on suure kaldega.
Piilsi jõgi kuulub kalavaese haugi-lutsu jõe tüüpi ning suvise veevaesuse tõttu on ta kalanduslik tähtsus väike.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad