Piigandi Kogrejärv

Posted by
|

(Mõntsiküla järv)

Kanepist 4,5 km põhjakirde pool, Piigandi orus asuv 2,1 ha suurune ja 7,7 m sügavune järveke. Kõrgele tõusvad kaldad on kaetud kuusemetsaga, põhjakaldal on talu. Veepeeglit ümbritseb kitsas õõtsik või soostunud perv, mis katkeb läänekaldal, kus perv on liivane ja kõva. Kalda lähedal leidub palju linaleotamise ajast säilinud linapeosid.

Lähtejärv, mis saab oma vee peamiselt allikatest. Põhjaotsast algav Hilba oja viib vee Ahja jõkke. Vesi on ilmsesti kihistunud, sinepikollane, keskmiselt läbipaistev (2,1 m). talvine gaasireźiim ei ole nähtavasti kuigi hea.

Taimestik liigivaene (12 liiki) ja võrdlemisi vähene. Kaldavees võis näha hobukaane.

Kalastik ei ole kuigi rikkalik. Põhiliseks asukaks on koger; leiduvat ka linaskit, ahvenat, võib-olla ka särge ja haugi.

Järves esineb arvukalt ondatrat.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad