Piigandi Ahijärv

Posted by
|

(Mädajärv)

Kanepist 4,5 km põhja pool, keset sood asuv 2,6 ha suurune põhja-lõuna suunas piklik järveke. Teda piirab turbasamblaõõtsik, madalatel kallastel kasvab soostunud segamets ja rabamännik.

Vesi on pruun, rikas huumusainetest.

Järv on tähtis vaid maatikuelemendina ja õngitsemist võimaldava veekoguna; kaladest esinevad siin haug ja ahven (kes kõik on tumeda värvusega).

Võib kohata parte.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad