Peraküla Allikajärv

Posted by
|

(Allikjärv)

Nõvalt 4,5 km lääneedela pool on väike maaliline kinnikasvav umbjärv – Peraküla Allikajärv. Poolsaar jaotab selle veekogu kaheks osaks. Ta pindala on 8,8 ha, suurim sügavus veidi üle 1,5 m. Kaldad on madalad, õõtsikulised ja mudased, neil kasvab mets, leidub ka soist niitu. Põhja katab mudakiht, mille all on paas-aluspõhi. Järves olevat mitu kaldaallikat.

Vesi on pruunikaskollane, põhjani läbipaistev (1,5 m) ja segunev.

Veetaimestik oli 1968. a. liigivaene (12 liiki). Idakalda õõtsikul kasvab atlantilise kliimaperioodi relikt – mõõrohi. Kalastikus on esikohal koger ja linask, vähem leiduvat ahvenat, särge ja haugi.

Järv kuulub kohaliku looduskaitse alla. Mõõkrohu kasvukohana vajaks järv säilitamist senisel kujul. Kuuse-segametsa läheduses asuvail Peraküla karjamaadel on koht, kus jugapuu Mandri-Eestis kõige arvukamalt esineb.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad