Pedeja järv

Posted by
|

(Pedejärv)

Kirikumäe järve edelanurgast vahetult lõuna pool on keset raba 6,4 ha suurune turbakallastega madal järv, ümbritsetud rabamännikuga. Sissevool kraavi kaudu Kirikumäe järvest. Pedeja järve lõunaotsast väljuvat ojakest võib pidada Daugava jõgikonda kuuluva Pedetsi jõe alguseks.

Vesi on pruun, hästi soojenev ja segunev. 1957. a. domineeris planktonis zooplankton, mis on Pedeja järves liigirikkam kui tüüpilistes rabajärvedes; leidus ka haruldasi liike (küürikut, hiidlondikut).

Kaladest esinevat järves haug ja ahven.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad