Paunküla Linajärv

Posted by
|

(Sipelga Linajärv)

Harju maakonnas lõunaosas, Kõrvemaa läänepiiril, nn. Paunküla mägedes, on 11 pisikest järve (Rõõsajärv, Väike- ja Suur Kaksjärv, Rahkjärv, Paunküla Mustjärv, Paunküla Linajärv, Punamäe järv, Lindjärv, Kaatsjärv, Konnajärv, Kiruvere järv), lisaks veel 1960. a. Tallinna veevarustuse huvides loodud Paunküla veehoidla. Järved asetsevad loode-kagusuunalise Paunküla oosistiku (mida siin nimetatakse Teedelahkme mäeks ehk Teedelahkme vallseljakuks) termokarstilise tekkega lehtrites. Käesolevaks ajaks on järved enamasti kinni kasvanud ja mudastunud, muutunud pisikesteks veesilmadeks kauni oosistiku servaalal.

Paunküla Linajärv on pisike (0,25 ha) soostunud kallastega metsajärv umbes 0,5 km Punamäe järvest loode pool. Järve piirab paarikümne meetri laiune õõtsikuring. Vesi süveneb õõtsiku serval kohe 2,5 meetrini ja on kollaka värvusega.

Peamise kalana elutseb selles soojärves kääbuskoger. Sisse on lastud ka hõbekokre.

Järves on kunagi intensiivselt linu leotatud. Väärtuslik ainult maastikuelemendina.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad