Partsi Mõisajärv

Posted by
|

(Partsi järv)

Põlva maakonnas, Partsi ümbruses, aga ka Partsilt ida ja lääne pool leidub hulk omapäraseid järvi, mis oma vee väga pruuni värvuse tõttu on tähelepandavad isegi Euroopa järvede hulgas. Maastikuliselt on see ala Kagu-Eesti lavamaa osa, mida lõhestavad kohati mattunud vanad orud, milles säilinud nõgudes asuvad vaadeldavad järved. Üks suurem mattunud orgude süsteem kulgeb enam-vähem põhjast lõunasse; Holvandi ja Timo vahel, nn. Kivijärve orus, asub selles rida järvi. Põhja poolt loetledes on tähtsamad Holvandi Kiisajärv, Holvandi Kivijärv, Kastjärved, Pikamäe järv, Partsi Saarjärv ja Timo Mustjärv. Võib-olla asub ka Koolma järv samas orus. Sellest lääne pool olevas vanas orundis paiknevad Partsi Kõrtsi- ja Mõisajärv, Kivijärve orust ida pool, Saareküla ja Meelva järvedega samas orundis, aga Viroste järv. Kastjärvedest ida pool on kaks Uibojärve.

Partsi asundusest vahetult ida pool olevas orus asetsev paisjärv, mis on suuremalt jaolt tühjaks jooksnud. Põhja-lõuna suunas piklikust järvest on säilinud umbes 1 ha suurune madal veekogu. Järve kaldad on madalad ja pehmed, kaugemal tõusvad, põhi mudane.

Vesi on heleda värvusega. 1974. a. oli järv veetaimi täis kasvanud, liike üle 12.

Järves leiduvat haugi, ahvenat, kokre ja särge.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad