Pärsti Väikejärv

Posted by
|

(Veskijärv)

Kuuni järvest sadakond meetrit põhja pool asuv väike järv (3,9 ha), mis ilmselt kunagi on olnud Kuuni järve osa. Ta absoluutne kõrgus on umbes 93 m. Teda ümbritseb dendroloogiliselt huvitav park, kus kasvab põline saar (tüve ümbermõõt 5,9 m), arvatavasti suurim Eestis. Kaldad on pehmed, kuid järve loodeosas on kõvem ujumiskoht. Kaguosas asub poolsaar.

Väljavool Kuuni järve.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad