Pappjärv

Posted by
|

Omapärane kolmnurkne järv Võru linna lõunapiiril, Võru-vastseliina maantee ääres. Lagedate kallastega 4,8 ha suurune veekogu, mille idakaldal on suvilad, lõunakaldal aga asfalditehas. Järv on üllatavalt sügav – vähemalt 16,9 m; sügavaim koht on järve keskosast veidi lääne pool. Keskmine sügavus on 6,1 m. Kaldad on võrdlemisi kõrged ja kõvad, paiguti liivased, paiguti mudased. Umbjärv, mis toitub sademetest ja nähtavasti üsna rohketest põhjaallikatest. Nähtav väljavool puudub; tuleb oletada varjatud äravoolu.

Vesi on ilmselt tugevasti kihistunud ja sügavamal hapnikuvaene; värvuselt savikollane ja vähe läbipaistev (0,3 m).

Järves on rikkalikult veesisest taimestikku. Järve peetakse kalavaeseks. Sikutimehed saavad siit talvel ahvenaid.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad