Pannjärv

Posted by
|

(Pannijärv, Panijärv)

Ida-Viru maakonnas, Iisaku-Illuka oosistiku põhjaosas asuvas Illuka mõhnastikus paikneb Eesti kõige järvederikkam ala – Kurtna järvestik, kus ligikaudu 30 ruutkilomeetri suurusel alal leidub ligikaudu 40 järve ja järvekest pindalaga 0,2 kuni 136 ha. Kurtna järvestik on kogu maailmas üks kõige ainulaadsemaid termokarstilise päritoluga järvede alasid.

Enamik Kurtna järvedest asub mõhnastiku idaserval, osa ka lääneserval, kõige huvitavamad ja väärtuslikumad aga mõhnastiku keskosas. Keskosas asuvaid järvi ümbritsevad liivase koostisega künkad, servaaladel asuvaid aga piiravad ühtesid idast, teisi läänest soostunud alad. Illuka mõhnastikku katab nn. Kurtna nõmm, kus valdavateks puuliikideks on mänd ja kask, servaaladel aga leidub raba, sood ja lodumetsi. Põlluharimisest on see ala peaaegu mõjustamata, rohkem on mõju avaldanud Kurtna nõmme suur põlemine 1941. a. kevadel ja järgnevad sõja-aastad, mil siin asus rinne.

Pannjärv on Konnajärvest vaevalt 1 km lääneedelas olev 2,0 ha suurune järv keset siirdesood pajupõõsaste, kääbuskaskede ja -mändidega. Järvest ida pool on ammutatud kruusakarjäär, seal lähedal Pannjärve metsavahikoht. Kõvemat perve leidub kagukaldal, mujal on kaldad pehmed, turbased või mudased.

Lähtejärv, kust läände suunduv kraav viib vett Konju ehk Vasavere jõkke. Järv on kollase veega.

Taimestik oli järves 1968. a. võrdlemisi rohke. Veepeeglil leidus rohkesti ujuvat penikeelt, valget vesiroosi ja kollast vesikuppu.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad