Palujüri järv

Posted by
|

(Palojüri järv)

Ruusmäest 3 km loode pool, umbes 215 m kõrgusel merepinnast asuv ilus järv, Hanija järvest vaid 150 m lääneedelas. Ta on siimasest suurem (6,9 ha) ja palju sügavam – 15 m (keskmine sügavus 4,2 m). Selles enam-vähem ida-läänesuunalises järves leidub kaks sügavat kohta: sügavaim järve keskel, teine idaosas. Kaldad on kõrged, enamasti kaetud endiste, nüüd juba metsastuvate põllumaadega. Kaldaserv on paiguti kõva ja liivane, enamasti aga pehme ja mudane, tükati esineb õõtsikut. Hea liivapõhjaline ujumiskoht on järve idakaldal. Sügavamal on põhi paksult kaetud pruuni sapropeeliga. Kaldavees leidub rohkesti linaleokive.

Nõrga läbivoolu loovad järve idaossa Hanija järvest tulev kraavike ja sealtsamalt lähedalt kagukaldalt väljavoolav ning Pärlijõkke suubuv ojake. Järv saab vett ka allikatest.

Järve vesi on tugevasti kihistunud (temperatuuride vahe 1971. ja 1973. a. 13,2-13,5 kraadi; hapnik kadus veest 5 m sügavusel). Kollakaspruun kuni punakaspruun vesi on keskmise läbipaistvusega (2,3-2,5 m).

Taimestik on võrdlemisi rohke ja erakordselt liigirikas (36 kuuju, neist ainult penikeelt 9 liiki). Järve flooras esineb mitmeid haruldusi, nagu vahelduvaõieline vesikuusk, tömbilehine ja väike penikeel. Eriti haruldane on viimase liigi leid Haanjast.

Järves leidub jõevähki, kuid ei puudu ka tema vaenlane ondatra.

Hea kalajärv; kalastikus esinevad haug, ahven, särg, latikas, koger, kiisk, luts.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad