Paloveere järv

Posted by
|

(Saaluse Palojärv, Ando järv, Piirijärv)

Uue-Saalusest 3,5 km idakagu pool olev väikejärv, kohalike elanike arvates kuni 10 m sügav. Järve ümbrus on võrdlemisi tasane ja metsane, kallas tugevasti soostunud, põhi mudane. Nõrga läbivooluga järv. Vesi on võrdlemisi hele. Talvel jääb järv ummuksile.

Varem on järves olnud jõevähki ja latikat, kuid mõlemad on ummuksisse jäänud ja välja surnud. Kaladest leidub vaid ahvenat ja haugi.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad