Päidre järv

Posted by
|

Nimetatakse ka Tagametsa järveks. Asub Viljandi maakonnas, Heimtalist 4,5 km lõuna pool, meretasemest 50,6 m kõrgemal. Järve pindala on 32,8 ha, sügavus keskosas 3,6 m (keskmine sügavus 2,5 m).

Oruga samasuunalise järve idakaldalt ulatub järve pikk metsaga kaetud poolsaar. Orulammil paiknevad sooheinamaad, põllud, loodes leidub metsa. Järvekaldad on madalad, mudased või turbased. Põhjasetteks on lendmudaga kaetud järvelubi, paiguti on muda all liiva.

Läbivool on nõrk. Järve suubuvad Lollioja ja Vaheoja; vett annavad ka mitmed kraavid ja kaldaallikad. Väljavool Nabaoja (magistraalkaavi) kaudu Kõpu ehk Rimmu jõkke.

Järve rohekaskollane vesi on vähe läbipaistev (1,5 m), kuid hästi soojenev ja segunev.

Kalastik koosneb latikast, särjest, ahvenast, haugist, lutsust, nurust ja roosärjest. Olevat rohkesti linaskit, veidi vähem kokre, veidi angerjat. Kalade ja eriti jõevähi elutingimused halvenesid tunduvalt pärast veetaseme alandamist 1952. a.

Mõnevõrra saab järve hinnata maastiku kaunistajana, veevaruna ja õngitsemiseks sobivana.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad