Päidla Suurjärv

Posted by
|

(Sillajärv, Silla Suurjärv, Näkijärv)

Valga maakonnas, Otepäält 6-8 km põhja pool asub Päidla järvestik, mille üks lüli, Päidla Suurjärv asub Ahvenjärvest paarsada meetrit lääne pool. Järve pindala on 10,1 ha, sügavus koos lendmudaga 5 m, sellest vee sügavus 4 m. Järv on enam-vähem nelinurkse kujuga, kõige sügavam keskosas. Kaldad on enamasti kõrged, kaetud põldude ja metsaga. Kohati piirab veepeeglit õõtsik. Kirdenurgas suure veealuse kivi juures on liivane ujumiskoht, mujal katab põhja must sapropeel.

Läbivool peaaegu puudub. Järve vesi on rohekaskollane, keskmise läbipaistvusega (2,8 m), üsna hästi segunev. Mõnel talvel jääb järv ummuksile.

Taimestik oli 1972. a. üsna rohke ja liigirikas (24 liiki) ning kattis suurema osa järvest. Kaldavees domineerisid pilliroog ja järvkaisel, veepinnal valge vesiroos ja ujuv penikeel; veesiste taimede hulgas leidus haruldast punakat penikeelt. Leidus ka üliharuldast nõtket näkirohtu, mis otsekui õigustab järve nimetamist Näkijärveks. Suviti esineb sinivetikate õitsemine.

Kalastik koosneb haugist, kogrest, linaskist ja särjest, tõenäoliselt on ka ahvenat.

Järvekarbi tühjade kodade kuhjad kinnitavad, et Suurjärvel tegutseb ondatra.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad