Päidla Mõisajärv

Posted by
|

(Päidla järv)

Valga maakonnas, Otepäält 6-8 km põhja pool asub Päidla järvestik, mille üks lüli, Päidla Mõisajärv, on Suurjärvest umbes 0,7 km läänes. Ta pindala on 13,8 ha, sügavus 6,9 m (keskmine sügavus 4,2 m). Ümbruses kerkivad savikast moreenist keskmise suurusega kuplid: Saare-, Kuke- ja Põrgumägi. Kõrgemad kohad on põldude all, loodes ja kirdes ümbritseb järve niiduriba, kagu pool mets, nn. Värava raiendik. Kaldad on lausad, enamasti liivased, edela pool ka madalad ja mudased. Põhi on lõunaosas kõva – liivane või kruusane (leidub ka kivikarisid), põhja pool mudane.

Sissevool on kraavide ja põhjaallikate kaudu, väljavool kraavi kaudu loodesse Kalmejärve on nüüd ummistunud ning Mõisajärv on ühenduses Kõverjärvega. Vesi on rohekaskollane ja keskmise läbipaistvusega, hästi segunev ja soojenev.

Taimestikku oli 1954. a. keskmisel hulgal; liikide arv oli samuti keskmine (17).

Hea kalajärv, milles domineerib 19. sajandil sisse toodud latikas, esinevad ahven, särg, haug, kiisk, roosärg, koger, linask, viidikas, hink.

Endisest Päidla karjamõisast järve kirdenurga on pärit tuntud ornitoloog Mihkel Härms, kes on uurinud isegi Kaspia linnustikku. Mõnda aega on siin elanud kirjanik A. Kitzberg.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad