Päidla Kõverjärv

Posted by
|

Valga maakonnas, Otepäält 6-8 km põhja pool asub Päidla järvestik, millesse kuulub ka Päidla Kõverjärv. See loode-kagu suunas piklik, veidi kõverdunud järv on Uibujärvest sadakond meetrit kagu pool. Järve suurus on 6,1 ha, sügavus ligi 7 m (sellest vett umbes 5 m). Kõige sügavam on loodenurk. Kirdekallas on kõrge, põllu ja niidu all, mujal on kaldad madalamad ja võsastunud. Veepeeglit piirab õõtsikuriba, ainult kirdekalda keskosas on selles lünk, kus asub liivane ujumiskoht. Põhi on kaetud paksu mudakihiga.

Läbivool on võrdlemisi nõrk. Leidub kaldaallikaid. Vesi on pruunika tooniga rohekaskollane, keskmise läbipaistvusega (2,5 m) ja märgatavalt kihistunud. Kunagi on järv jäänud ummuksile.

Taimestik oli 1972. a. üsna tikkalik; liike oli eriti palju (30). Domineeris veesisene taimestik, mille hulgas oli ka haruldast tömbilehist penikeelt. Veepinda kaunistasid kollane vesikupp ja valge vesiroos.

Vee õitsemine suvel on võimalik, kuid 1972. a. seda ei täheldatud. Silmapaistvalt palju on järves ilusaid suuri järvekäsni.

Kalarikas järv, kus peamisteks püügiobjektideks on ahven, särg, latikas ja haug. Leidub kokre, roosärge ja linaskit.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad