Paganamaa Mudajärv

Posted by
|

(Perajärv, Väikejärv, Väike Mudajärv, läti keeles Pellju ezers)

Võru maakonnas lõunaserval, Rõugest 18 km lõuna-edelas, asub otse Eesti-Läti piiril neljast järvest (Kikka-, Sarapuu, Liiva- ja Mudajärv) koosnev aheljärvestik.

Liivajärvest 30 m edela pool asuvast Paganamaa Mudajärvest (pindala 1,0 ha), kuulub Eestisse 0,5 ha. Järve sügavus on 2-3 m; peaaegu tervet veepeeglit katavad taimed. Kaldad on pehmed ja mudased. Vesi on hele ja tõenäoliselt sarnane Liivajärve veega. Sarnane on ka nende järvede kalastik: enam leidub haugi, ahvenat, särge ja kiiska.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad