Padojärv

Posted by
|

(Padujärv)

Räpinast 8 km loode pool oleva Padojärve absoluutne kõrgus on 47,7 m, pindala 3,6 ha, sügavus kuni 8,5 m. Järv asetseb peaaegu lääne-ida suunas, tema lääneotsa juures on veel neli väikest järve. Kaldad on soostunud, osalt metsased, paiguti rabastunud; ainult põhjakallas on kõvem ja kõrgem ning seal kasvab ilus männimets. Kogu järve piirab õõtsikuriba, põhi on mudane. Padojärv toirub rabavetest ja on kraavi varal ühenduses Meelva järvega.

Vesi on punakaspruun ja vähe läbipasiev (1,2 m), ilmselt kihistunud. Veetaimestik puudus 1960. a. peaaegu täiesti.

Kaladest leidub siin ainult ahven ja haug.

V. Kõvask on järvest leidnud ühe haruldase rohevetika.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad