Paadrema jõgi

Posted by
|

Muud nimed: Paadremaa, Mõtsu, Kitti jõgi.
Liivi lahe vesikonna jõgi, asub Pärnu maakonna loodenurgas. Algab Tõhela järvest ja suubub Paatsalu lahte; pikkus 30 km, valgala 289 ruutkilomeetrit.
Jõgi paikneb kogu ulatuses Pärnu madalikul. Jõe lähteks olev madal Tõhela järv asub Männikuste külas, Tõstamaa alevikust 9 km loode pool. Enamikus pikkuses voolab jõgi suhteliselt hõreda asustusega ümbruses ja suuremad asulad jõe lähikonnas puuduvad. Jõgi suubub Paatsalu lahte Hõbesalu ja Paatsalu küla vahel.
Paadrema jõgi on suhteliselt väikese kaldega. L. A. Mellini kaardil (1797) on jõel märgitud 3 vesiveskit, mis kõik asusid keskjooksul: üks Kiduse (Kidise) ja kaks Paadrema külas.
Jõgi kuulub meriforelli oluliste kudemisjõgede hulka ning on kalanduslikult väärtuslik ka haugi, turva ja ahvena arvuka elunemise tõttu.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad