Otepää Valgjärv

Posted by
|

(Valgejärv)

Otepäält 9 km kirdes olev kaunis veekogu, pindala 64,6 ha, absoluutne kõrgus 176,5 m. Järve suurim sügavus on 5,5 m, keskmine sügavus 3,2 m. laugete ja madalate kallastega. Künkad järve ümbruses on madalad, moreense, kruusase või liivase pinnakattega. Põhjakallast katab mets, läänes ja idas ulatuvad järveni põllud, lõunas on Valgjärve park oma põliste tammedega. Järv on ida-lääne suunas võrdlemisi piklik, võrdlemisi liigestatud kaldajoonega. Järves on kolm metsast saart – kaks Mustsaart ja üks Pajusaar. Lõunakaldal pargi kohal on head liivast või kruusast kaldavöödet.

Läbivool on võrdlemisi nõrk. Järve vesi on rohekaskollane, vähe läbipaistev (1,0-1,4 m), üsna hästi segunev ja soojenev. Väga karmidel talvedel on jäänud ummuksile.

Taimeliike oli 1954. a. rohkesti (25). Järves toimub sinivetikate õitsemine.

Kalafaunas on tähtsal kohal latikas ja särg, ohtramalt leidub ka ahvenat ja haugi. Esinevat roosärge, hinku, linaskit ja nurgu. 19. sajandil oli väga vähirikas.

Muistendites räägitakse, et Valgjärve tekkimise põhjustanud õe ja venna või isa ja tütre abiellumine, kerjaja äraajamine jne. Tõenäoliselt on järv oma nime saanud kunagise selge vee ja liivase kalda tõttu.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad