Otepää Kärnjärv

Posted by
|

Ilus metsajärv Otepäält 4,5 km edela pool. Järve absoluutne kõrgus on 146,2 m, pindala 5,7 ha, sügavus 11,5 m (kõige sügavam on järve keskosa). Läänekaldal on pisu rabamännikut, kagukaldal tükike põldu. Liivasel kirdekaldal on suur ujula. Idakaldal leiduvad linaleokivid annavad tunnistust kunagisest linaleotamisest. Lõuna ja lääne poolt tungib järvele peale turbasamblaõõtsik. Sügavamal on põhi mudane. Lähtejärv.

Vesi on pruunikaskollane, läbipaistvus keskmine (2,3 m), väga tugevasti kihistunud. Järve taimestik oli 1972. a. väga vähene ja koosnes vaid 10 liigist. Vee õitsemist ei täheldatud.

Üsna kalarikas; esineb haugi, ahvenat, särge, kokre, linaskit ja latikat, viimane olevat kõhn ja kasvavat halvasti.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad