Orava Kõverjärv

Posted by
|

(Kõverjärv)

Põlva maakonna kaguosas, metsarikkal Palumaal, asub kaks järvederühma: Orava raudteejaamast 3 km edelas Orava Mõisajärvest, Solda järvest ja Mustjärvest koosnev rühm; Orava raudteejaamast 2 km kagus Kõverjärv koos kahe Väikejärvega (neid nimetatakse ka Tahojärveks ja Mustajärveks).

Orava raudteejaamst 2 km kagu pool olev 11,1 ha suurune ja 16 m sügavune Orava Kõverjärv on põhja-lõuna suunas piklik; tema põhjaosa on veidi kõverdunud lääne suunas. Kõige sügavam on järve põhjaosa, kuid ka lõunaosas ulatub sügavus 12,5 meetrini. Metsaga kaetud lääne- ja loodekallas on kõrged, lõunaosa piirab tihe pajustik, mujal asuvad talud, põllu- ja heinamaad. Kaldad on enamasti kõvad, paiguti liivased. Põhi on kaetud pehme õhukese pruuni mudakihiga. Leidub rohkesti liivast kaldavöödet ja linaleokive.

Enam-vähem umbjärv. Vesi on kollakaspruun kuni punakaspruun, läbipaistvus 0,5-2,6 m ja tugevasti kihistunud.

Taimestikku oli 1974. a. keskmiselt, liike keskmisel arvul (18). Teiste seas leidus vähesel määral haruldast mõru vesipipart ja ujuvat jõgitakjat.

Kaladest esineb järves ohtralt ahvenat ja pisut haugi, leiduvat ka särge ja kokre.

Varem oli järves elanud rohkesti vähki, nüüd on ta kadunud. Silmapaistvalt palju oli 1974. a. vees konnakulleseid.

Kõverjärv on omalaadne oma imetajatefauna poolest. Nimelt asusid 1959. a. mais suurvee ajal järve koprad, kes tulid Kagu-Eestisse sel ajal Pihkva järve idakaldal olevast Tśorna jõe koprakolooniast.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad