Orajõgi

Posted by
|

Muud nimed: Põlva, Vardja jõgi; ülemjooksul: Põlgaste, Vedu oja.
Ahja jõe keskjooksu parempoolne lisajõgi. Peale Võrumaal oleva lähteosa paikneb Põlvamaal. Algab Vagula külast 7 km põhjaloode pool ja suubub Ahja jõkke 43,9 km kaugusel suudmest; pikkus 39 km, valgala 176 ruutkilomeetrit.
Jõgi asub kogu pikkuses Kagu-Eesti lavamaal. Jõe lähe paikneb Mustja külas endise Johanneshofi talu juures, Osula teeristist 4 km põhja pool. Pärast Põlva linna ja seal oleva Põlva paisjärve läbimist voolab Orajõgi läbi Orajõe (varem Tilsi) ja Himmaste küla ning suubub Eoste küla all Ahja jõkke. Jõgi voolab peaaegu kogu ulatuses tiheda asustusega ja ülekaalus põllustatud maastikus.
Orajõgi on suure kaldega. 1930. aastatel olid jõel vesiveskid Koiola külas Pojol, Kuruski külas Raudsepal, Rosma külas, Põlvas ning Tilsi (Orajõe) külas Haukal ja Pihol.
Jõe kalandusliku tüübi ja väärtuse üle otsustamiseks on senised uuringud ebapiisavad.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad