Onga jõgi

Posted by
|

Muud nimed: Oonga, Kamariku, Lammasküla, Selli, Olju jõgi.

Pedja jõe ülemjooksu piirkonna suurim lisajõgi, asub Lääne-Virumaa ja Jõgevamaa territooriumil. Algab Simuna alevikust 8,5 km lääneedela pool ja suubub Pedja jõkke paremalt kaldalt 80 km kaugusel suudmest; pikkus 30 km, valgala 109 ruutkilomeetrit. Tähtsamad lisajõed: Kundaraja kraav ja Kembasoo peakraav.
Jõe ülemjooks asub Pandivere kõrgustikul, keskjooks Alutaguse madalikul ja alamjooks Vooremaa põhjapiiril. Jõgi algab Punamäe linnamäest 2,2 km kagu pool. Lähe asub Kamariku küla põhjaosas, Kärsa soo lääneserva ääres oleva kõrgendiku nõlva all metsatukas. Jõgi voolab peaaegu kogu pikkuses kunstlikus, süvendatud ja õgvendatud sängis. Jõe suue asub Rohe sillast 1,5 km kirde pool. Jõe kaldal paikneb mitu väiksemat küla. Onga silla ümbruses on jõgi väga allikaterohke, allikaid leidub seal ka jõest kaugemal Vellakvere ümbruses (Põdraallikad, Keevallikad, Kraaviallikas, Tiigiallikad jt.; Joonuks, 1975).
Kalasportlase Raul Pihu teateil siirdi Onga jõkke Olju (Lasinurme) silla ümbrusse 1995. a., 1996. ja 1997. a. 11 jõeforelli suguküpset isendit ning 1998. a. Olju ja Seli piirkonda 11 300 jõeforelli samasuvist maimu.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad