Oju peakraav

Posted by
|

Oja asub Loode-Saaremaal. Algab kraavidena Odalätsi allikatest 3,5 km lõuna pool. Enne Kihalkonna lahte suubumist läbib Pautsaare järve (ca 11 ha); pikkus 13 km, valgala 47,4 ruutkilomeetrit. Koguteose “Saaremaa” (1934) andmeil asub jõe algus praeguseks peaaegu kuivanud Tähtsoo järvekesest 1 km lääne pool. 3 km kaugusel lähtest kaob oja selle kaardi järgi kurisu kaudu maa alla, väljudes sealt allikatena 1 km lääne pool, Kardu loigu läheduses. Veekogu on püsiva loodusliku toitega ja käsitletav ojana.
1994. a. katsepüügil tehti kindlaks kolme kalaliigi olemasolu: üle keskmise arvukuse oli haugi, keskmisel arvukusel jõeforelli ja lutsu. Jõevähki oli arvukalt ojas ülalpool Pautsaare järve.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad