Oitme oja

Posted by
|

Oja asetseb Põhja-Saaremaal. Algab Leisi alevikust 10 km lõunakagu pool ja suubub Triigi lahte, pikkus 13 km, valgala 34,7 ruutkilomeetrit.
Oja lähe asub Räägi külast 1 km loode pool. Oja voolab peaegu kogu pikkuses süvendatud ja õgvendatud sängis ning suubub merre Oitme küla all.
1994. a. katsepüügil registreeriti kahe kalaliigi olemasolu: võrdlemisi arvukalt oli haugi ja keskmisel arvukusel ogalikku.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad