Õhne jõgi

Posted by
|

(Suislepa ja Hoomuli jõgi)

Saab alguse 96 meetrit merepinnast kõrgemal asuvast Veisjärvest. Suubub Võrtsjärve. Pikkus 94 km, valgala 573 km². Suuremad lisajõed on Kärstna Orukõrtsi juurest algav Helme ja Koorküla Virtsjärvest algav Jõku jõgi. Laius alamjooksul 30 m. Üldlang 62m (keskmine 0,58m/km). Lõik Koorküla sillast Leebiku sillani kuulub Looduskaitseseaduse §51 lg1 piirangualasse (Natura 2000). Enne Teist maailmasõda oli Tõrva-Helme piirkonnas Õhne jõel 9 vesiveskit. Õhne jõkke suubuvad veekogud: Antse kraav , Helme jõgi , Ikepera oja, Jaoma peakraav, Jõku jõgi, Kiviste oja, Koorküla peakraav, Lagesoo järve kraav, Matsiveski kraav,Paatsi kraav, Pokardi oja, Randa peakraav, Reti peakraav, Riidaja peakraav, Saksniidu oja, Toome kraav, Veneküla peakraav, Viljakse oja, Vooru oja. Paisjärved Õhne jõel: Leebiku paisjärv, Taagepera järv, Vanaveski järv (Holdre Vanaveski järv), Veskejärv (Koorküla Veskejärv).

 

Jõe lähe                         Veisjärv

Suubub                         Võrtsjärv

Valgla riigid                         Eesti

Valgla pindala             573 km²

Pikkus                               94 km

Jõe langus                         62 m

Jõe lang                         0,58 m/km

Parempoolsed lisajõed             Jõku jõgi

Vasakpoolsed lisajõed             Helme jõgi

Kalad kes siin elavad