Ohepalu järv

Posted by
|

Ohepalu järv (Ohepalu Suurjärv) on Ohepalu külast 1 km lõuna pool ja Ohepalu vallseljakust ida pool keset raba asuv ümariku kujuga järv. Ta absoluutne kõrgus on 91 m, pindala 67,3 ha, loodimisel on saadud järve sügavuseks 2,5 m, kuid sellest vett on alla 1 m. Valdav sügavus on ainult 0,3-0,4 m. Kaldad on madalad, enamasti ääristatud õõtsikuga. Põhja katab 2 m paksune turbamudakiht; väga haruldase nähtusena kasvab sellel kogu järve ulatuses kiht turbasammalt. Järves on väga palju suuri kände.

Endine umbjärv, kuhu nüüd voolavad idast ja põhjast kraavid. Väljavool kraavi kaudu Valgejõkke. Vesi on punakaspruuni värvusega, põhjani läbipaistev, hästi segunev ja soojenev. Talvel, mil järv suures osas jäätub põhjani, on gaasireźiim tõenäoliselt halb.

Ainsaks veetaimeks oli 1953. a. turbasammal. Füto- ja zooplankton on vähene. Põhjaloomastik on vaene.

Kalastik koosneb vaid mõnest haugist.

Veelindudest pesitsevad siin tõenäoliselt järvekaur, sõtkas, sarvikpütt, piilpard ja mudatilder. Ohepalu raba laugastelt on leitud seni Eestis ainuke punakurk-kauri pesa.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad