Õdre järv

Posted by
|

(Õdrijärv, Odrijärv, Õdra järv, Edre järv)

Mõhnade vahele peituv loode-kagu suunas piklik metsajärv, Lüllemäelt 5,5 km ida pool. Umbjärv, pindala umbes 3 ha ja sügavus umbes 9 m. Nii järve suurus kui ka sügavus on eri aastail erinevad, sest veetase kõigub 2-3 m ulatuses. Kohalikud elanikud oletavad, et selle nähtuse põhjuseks on maa-alune ühendus (nn. Salajõgi) loodes asuva Kaatsi Mustajärvega (0,5 ha); näib aga, et see nähtus on seotud suurte põhjaallikatega järve kaguotsas (nende asupaika näitavad suured nitellakogumikud), mille veerohkuse muutumine eri aastatel tõenäoliselt põhjustabki veetaseme kõikumise. Kuna aga järvest nähtavat väljavoou ei ole, siis peab oletama, et allikatest tulnud vesi kaob järvest tõesti mingisuguste maa-aluste vooluteede kaudu.

Järve kirdekallas on kõrge, liivane, edelakallas veidi madalam. Põhi on kalda lähedal liivane, kohati kaetud pruuni mudaga, sügavamal on rohekaspruun peeneteraline muda. Leidub linaleokive. Järve kollakaspruun või pruunikaskollane vesi on vähese kuni keskmise läbipaistvusega (1,4-2,8 m) ja tugevasti kihistunud (pinna- ja põhjakihtide temperatuuride vahe 9,1 kraadi, hapnik kadus juba 5-6 m sügavusel).

Taimestik vähene, liike esines keskmisel hulgal (19). Õdre järve plankton on üsna rohke. Zooplanktonis esineb haruldast hüdralestikut. Põhjaloomastik on väga vaene. esinevad suured järvekarbid. Selles järves elutseb mageveekäsn.

Kalastik koosneb vaid kogrest, linaskist ja mudamaimust.

Muudest asukatest esineb ondatra.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad