Nurtu jõgi

Posted by
|

Muud nimed: Nurme, valgu, Kohtru jõgi.
Velise jõe keskjooksu vasakpoolne lisajõgi, asub Rapla maakonna lõunaservas. Algab Järvakandi alevist 5 km kirde pool ja suubub Velise jõkke 32,2 km kaugusel suudmest; pikkus 36 km, valgala 199 ruutkilomeetrit.
Jõgi asub kogu pikkuses Lääne-Eesti madalikul. Jõe lähe paikneb Lokuta teeristist 2 km lääne pool Nõlvasoo kirdenurgas võsastunud niidul. Jõe suue asub Velise külas, kirikust 300 m ida pool.
Lääne-Eesti lauska pinnamoodi silmas pidades on jõe lang üsna suur (keskmine lang ca 1,22 m/km). Lang on suurim ülemjooksu ülemises osas, lähtest kuni Järvakandini.
Ülemjooksul ja keskjooksu ülemises osas voolab jõgi peaaegu kogu ulatuses hõreda või puuduva inimasustusega metsades. Keskjooksu alumises osas ja alamjooksul asuvad jõe kaldail kitsama või laiema vööna põllud ja mitu küla.
Kalastiku praeguse koosseisu järgi kuulub Nurtu jõe alamjooks keskmise tootlikkusega särje-ahvena-haugi jõe tüüpi.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad