Nõva jõgi

Posted by
|

Muud nimed: Jõesmaa jõgi, Tõldsilla oja.
Läänemaa põhjanurgas asuv väikejõgi. Algab Leidissoo idaservast suubub Keibu lahte; pakkus 22 km, valgala 106 ruutkilomeetrit.

Nõva jõgi paikneb Lääne-Eesti madaliku põhjanurgas metsa- ja sooderohkel alal, kus leidub vallseljakuid ja fluvioglatsiaalseid deltamoodustisi ning rannavalle ja luidestikke. Jõe lähe asub Leidissoo idaservas Variku külast 3 km lõuna pool. Jõgi voolab üldiselt põhjaloode suunas, teeb alamjooksul lameda kaare läände ja suubub merre Rannakülas.
Peale 2 km pikkuse lõigu keskjooksul on jõgi kõikjal süvendatud ja sirgendatud.
Katsepüügil 1993. a. leiti nelja liiki kalu: arvukalt haugi, keskmisel arvukusel forelli ja ahvenat ning vähe luukaritsat.
Järvekülg, A. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad