Nõo oja

Posted by
|

Muud nimed: Naba, Karujärve oja.
Elva jõe keskjooksu parempoolne lisaoja, mis asub Lõuna-Tartumaal. Algab Väikesest Karujärvest ja suubub Elva jõkke 22 km kaugusel suudmest, pikkus 9 km, valgala 26,8 ruutkilomeetrit.

Oja paikneb Kagu-Eesti lavamaal lainjas moreenmaastikus ja voolab Nõo ürgorus. Oja ametlikuks lähteks peetav Väike Karujärv (7,3 ha) asetseb Nõo ürgoru lamedate nõlvadega kagusopis Kolga ja Aiamaa küla vahel, Nõo raudteejaamast 3 km kagu pool. Oja läbib Nõo aleviku lõunaosa.
Elva jõkke suubub Nõo oja Vapramäe kirdenurga all; suue asub Vapramäe raudteepeatusest 350 m ja Voika oja suudmest 100 m põhja pool.
Ojas on kindlaks tehtud seitsme kalaliigi esinemine. Katsepüügil alamjooksul leiti 1992. a. keskmisel hulgal jõeforelli, lepamaimu ja trullingut. Jõeforelli sigimispaigana on ojal oluline kalamajanduslik tähtsus.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad