Nõmme jõgi

Posted by
|

Muud nimed: Kärsa, Järan(d)iku, Nõmmeveski jõgi, ülemjooksul: Äntu oja.
Põltsamaa jõe ülemjooksu lisajõgi, paikneb Lääne-Virumaal. Algab Äntu külast ja suubub Põltsamaa jõkke 112,2 km kaugusel suudmest; pikkus 14 km, valgala 149 ruutkilomeetrit.
Jõgi asub Pandivere kõrgustiku lõunanõlva piirkonnas, Nõmme-Ebavere mõhnastiku künklikus maastikus. Jõgi algab endise Äntu mõisa juures, Kaarma-Simuna maantee ääres paiknevast veerohkest langallikast. Jõe suue asub Räitsvere ja Ao vahel, Rakke raudteejaamast 2,5 km loode pool.
Kalastik. 1988. a. saadi katsepüügil Punamäe lõigus kaht kalaliiki: keskmisel hulgal jõeforelli ja vähesel arvul haugi. Jõeforelli soodsa sigimis- ja kasvupaigana on Nõmme jõel suur kalanduslik väärtus.
Järvekülg, Arvi. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad