Nihujärv

Posted by
|

(Suur Nihujärv)

Loode-kagu suunas piklik metsajärv, Koorküla keskusest 6,5 km kagu pool. Pindala on 6,5 ha, suurim sügavus 4,0 m , absoluutne kõrgus umbes 70,5 m. Kaldad on valdavalt madalad ja rabastunud, üksnes metsaga ääristatud kirdekallas on kõrge ja liivane. Põhja katab paks mudakiht.

Järv on nõrga läbivooluga. Vesi on rohekaskollane, vähemalt keskmise läbipaistvusega (üle 2,0 m) ja kihistumata. Taimestik oli 1961. a. väga rohke, liike keskmiselt (17). Palju oli valget vesiroosi ja väikest vesikuppu, leidus ka lapikut, pikka ja haruldast punakat penikeelt jne.

Kaladest esinevad mudamaim, särg, võib-olla ka haug. Talvel jääb järv nähtavasti ummuksile.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad