Nelijärve järvestik

Posted by
|

Harju maakonnas, Aegviidu alevist 1,5-3,5 km kagu pool, on Aegviidu-Jäneda oosistiku ääres seitsmest pisijärvest (Nikerjärv, Vahejärv, Urbukse järv, Sisalikujärv, Purgatsi järv, Ahvenajärv, Linajärv) koosnev Nelijärve järvestik. veelgi enam kagus, Järva maakonna piires, asuvad Jäneda Kali- ja Allikajärv, Harju maakonnas, Aegviidust idakirde pool, Aegviidu-Paukjärve oostiku lõunaosas on Ännijärv ja Änni Linajärv. Kõik need järved paiknevad kehva pinnasega Põhja-Kõrvemaad haaravas Kirde-Eesti vähe- ja huumustoiteliste järvede valdkonnas.

Aegviidu järved on tekkinud hilisjääajal III Peipsi jääpaisjärve perioodil eksisteerinud suure jääpaisjärve taandumise järel. Järvede nõod näivad paljudel juhtudel olevat tekkinud hiidjääpankade sulamisnõgudesse ehk sõllidesse; osalt on järvenõgusid kujundanud jääsulamisvete uuristus. Nüüdisajaks on järvede nõod setetega tublisti täitunud ja soostunud. Siirdesood Niker-, Vahe- ja urbukse järve vahel viitavad nende järvede kunagisele ühendusele.

Järved koos metsa- ja oosiderikka loodusmaastikuga moodustavad kauni ja hinnatava puhkekoha, mida kasutatakse nii suvel kui talvel.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad