Nauska järv

Posted by
|

Valga maakonnas, Väike-Emajõe idakaldal, Jõgevestest 3,5 km kagu pool asub kahest eraldi veekogust moodustunud kaksikjärv. Mõlemad on loode-kagu suunas pikliku kujuga ja paiknevad teineteisega paralleelselt. Läänepoolne kannab Rooni, idapoolne Nauska järve nime. Järvi eraldab teineteisest piklik seljandik, mida läbib neid ühendav kanal. Varem on järvi ühendanud väin.

Rooni järvest pisut suurem (pindala 5,7 ha), kuid madalam (sügavus kohalike elanike arvates 6-10 m) loode-kagu suunas piklik järv, mida ümbritseb mets. Idakalda keskosas on kõva kruusane-liivane põndak, mujalt on kaldad madalamad, kuid kõrgemad kui Rooni järvel. Õõtsik on laiem kui Rooni järvel.

Umbjärv, mida Rooni järvega ühendab kanal. Võib oletada, et hüdrokeemiline reźiim on samasugune nagu Rooni järves.

Kaladest leidub haugi, ahvenat ja kokre ning särge.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad