Nabudi järv

Posted by
|

(Nasudi järv)

Viitna Pikkjärvest umbes kolmveerand kilomeetrit lõuna pool olev, enam-vähem põhja-lõuna suunas piklik 0,7 ha suurune võrdlemisi sügav järveke. Teda piirab kõikjalt jõhvikarikas turbasamblaõõtsik, ümberringi kasvab männik, kaldal leidub ka sangleppi. Põhja katab lendmudakiht.

Järv on nõrga läbivooluga. Põhjaossa voolavad paar allikaniret, väljavoolav Nabudi oja suubub Loobu jõkke. Nähtavasti tänu allikatele on vesi üsna hele.

Kalastik, mille talvised elutingimused näivad olevat halvad, saab täiendust Loobu jõe kalastikust.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad