Mustvee jõgi

Posted by
|

Muud nimed: Mustjõgi, Võtikvere, Luige jõgi, Lissioja.
Peipsi looderanniku vesikonna jõgi. Jõe alam- ja keskjooks paiknevad Jõgevamaal, ülemjooks on Jõgevamaa ja Ida-Virumaa piiriks. Jõgi algab Tuimõisa külast 7,5 km kirde pool soises metsas ja suubub Peipsi järve; pikkus 36 km, valgala 180 ruutkilomeetrit.
Jõgi asub Alutaguse madalikul ja on lehvikukujulise vesikonnaga. Jõe lähe paikneb Aosilla küla teeristist 0,8 km kirde pool soises metsas.
Jõgi suubub Peipsi järve Mustvee linnas.

Mustvee jõgi voolab valdavalt läbi väga hõreda asustusega metsa-alade ja vaid suudme-eelses osas läbi suure asula. Jõge on varemal ajal kasutatud kevaditi palgiparvetuseks enne II maailmasõda töötas jõel Luige vesiveski (paisu kõrgus 5,3 m).

Kalastiku koosseisu järgi kuulub Mustvee jõe ülemjooks ahvena-haugi ja keskjooks turva-ahvena-haugi jõe tüüpi.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad