Munalaskme oja

Posted by
|

Muud nimed: Riisipere jõgi; ülemjooksul Maidla peakraav.
Vasalemma jõe vasakpoolne lisajõgi. Algab Turba alevikust 5,5 km idakirde pool ja suubub Vasalemma jõkke 19,6 km kaugusel suudmest; pikkus 23 km, valgala 148 ruutkilomeetrit.
Oja lähteks on veerikas Jõetõusme allikas, mis asub Nissi kirikust 1,5 km kagu pool. Oja on kogu pikkuses süvendatud. Ülemjooksul domineerib oja ümbruses kultuurmaastik ja oja läbib ka 8 ha pindalaga Riisipere paisjärve. Keskjooksul voolab oja läbi Reedama ja Munalaskme soo ning metsade. Alamjooksu piirkonnas on maastik vahelduvam. Suuremaid asulaid oja kaldal ei ole.
Oja on võrdlemisi kalavaene. Kalanduslikult kuulub külmaveeline Munalaskme oja forelliojade tüüpi, kuid süvendustööde ja eutrofeerumise tulemusena on jõeforelli elutingimused halvenenud ja arvukus väike.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad