Mõrtsuka järv

Posted by
|

(Väärsi järv)

Valga maakonnas, Otepäält 6-8 km põhja pool asub Päidla järvestik, millesse kuuluv Mõrtsuka järv asub Uibujärvest 0,5 km põhja pool. Selle põhja-lõuna suunas pikliku järve absoluutne kõrgus on 98 m, pindala 19,7 ha, suurim sügavus järve keskosas 5,4 m (keskmine sügavus 3,7 m). Ümbruses on ilused keskmise kõrgusega saviseid moreenkünkaid: ida Pärdi- ja Liisukärja mägi, läänes Ruunamägi, lõunas Lutsumägi. Järve kallastel leidub põlde, metsi ja niite. kaldad on enamasti lausad, kohati järsud. Silmapaistvalt palju on liivast ja kruusast kaldavöödet. Mudast põhja esineb edelasopis, kirdeosas on vees suuri kive.

Sissevool on Uibujärvest, veidi vett toob ka Kakkoja, loodekalda juures on suur allikas. Järve vesi on kollakasroheline, keskmise läbipaistvusega (2,4-2,7 m) ja hästi segunev.

Taimestik oli 1954. a. keskmise rohkusega, liike palju (23). Kuigi fütoplanktonit on vähe, võib oletada järve suvist õitsemist. Zooplanktonit leidub keskmisel hulgal, põhjaloomastikku on vähe.

Hea kalajärv, kus on rohkesti latikat, aga ka haugi, roosärge, särge, ahvenat ja linaskit. On esinenud kokre, kiiska, vingerjat, lutsu, hinku ja vististi ka trullingut. Mõrtsuka järv oli varem tuntud hea vähijärvena, kuid seda on laastanud mitmetel kordadel vähikatk.

Väärtuslik kalajärvena ning kauni maastikuelemendina ja hea puhkekohana.

Rahvamuistendi järgi olevat see järv oma kummalise nime saanud tapetud põdra järgi. Järves olevat peidus ka rootslaste kulda.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad