Mõra jõgi

Posted by
|

Muud nimed: Merra, Roiu, Kitseküla, Uniküla jõgi.
Emajõe keskjooksu parempoolne lisajõgi. Voolab ülemjooksul Põlva- ja Tartumaa piiril ning kesk- ja alamjooksul Tartumaal. Algab Talvikese külast 1 km ida pool ja suubub Emajõkke 34,4 km kaugusel suudmest; pikkus 25 km, valgala 88 ruutkilomeetrit. Jõgi asub Kagu-Eesti lavamaal. Ülemjooksul on jõgi süvendatud ja õgvendatud.

Jõe lähe paikneb Kõrkküla (Külma) küla idaosas, Mõra talust 0,5 km lääne ja Laane raudteepeatusest 1,1 km lääneedela pool. Jõgi suubub Emajõkke 1 km põhja pool endist haaslava mõisa.

M. Aruja (1971) järgi asustab Mõra jõge lähtest kuni Haaslava kalamajandini jõeforell. Kalastiku praeguse koosseisu järgi on Mõra jõe keskjooksu ülemine osa forellijõgi ning keskjooksu alumine osa ja alamjooks särje-ahvena-haugi jõgi. Vee võrdlemisi väikese hapnikusisalduse tõttu ei olnud jõeforelli elutingimused Uniküla ümbruses kuigi soodsad. Olulist osa kalade elutingimuste halvendamises etendavad seal kopratammid, mis tõkestavad veevoolu ja muudavad jõe kohati veevaeseks.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad