Misso Palujärv

Posted by
|

(Preeksa Palujärv)

Misso alevikust 5 km loodes asuv, enamasti metsaga ümbritsetud järv. tema asboluutne kõrgus on 178,8 m, pindala 11,7 ha, suurim sügavus umbes 3 m, sellest puhast vett 2 m. kaldad on valdavalt kõvad, kuid mitte kuigi kõrged. Õõtsikut leidub ühes kohas põhjakaldal, liivast kaldavöödet aga üsna ulatuslikult. Sügavamal on põhi mudane. Idakaldal asub talu.

Vesi on pruunikaskollane või kollakaspruun, keskmise läbipaistvusega (2 m), hästi segunev ja soojenev. Taimestik oli 1964. a. väga rikkalik – koosnes 26 liigist ja kattis umbes 2/3 järvest. 1974. aastaks oli taimestik tunduvalt vähenenud, arvatavasti ondatra tegutsemise tagajärjel. Zooplanktonis leidus haruldast hiidlondikut.

Ühenduse tõttu Preeksa ja Murati järvega võib Palujärves esineda ka nende järvede kalu. esikohal on latikas, järgnevad särg, ahven, haug, roosärg, koger, linask ja angerjas.

Ondatra on järves väga arvukas.

Palujärvel on üsna head võimalused kalastamiseks ja ujumiseks, ka maastikuelemndina on ta väga meeldiv.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad