Metsküla järv

Posted by
|

(Sikuti järv)

Moostest 4,5 km lõuna pool olev 3,5 ha suurune ja vähemalt 3,5 m sügavune piklik järv. Paikneb kõrgekaldalises orus, läänekallas on lage, idakallas kaetud segametsaga, järve otsad on soostunud. Läänekaldal on peoplats, leidub liivaseid supluskohti, esineb suuri kive. Järv on väga mudane (kohati veekihi paksus ainult 2 m). Vanasti on järves leotatud linu.

Praegu on järv ilma läbivooluta. Vesi on määrdunud-rohekaskollase tooniga ja väga vähese läbipaistvusega (0,35 m). Talviti jääb järv ummuksile.

Järves oli 1974. a. vähe taimestikku, liike aga keskmisel hulgal (15). Järves oli palju hobukaane ja veekonni.

Kalastik koosneb peaaegu üksnes kogrest ja mudamaimust.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad