Meelva järv

Posted by
|

Asub Räpinast 8 km loode pool, elatusliku Meelva raba kaguserval, 42,2 m merepinna tasemest. Järv on pika kitsa, põhjakirde-lõuna suunas kõverdunud kujuga. Ta pindala on 78,7 m, suurim sügavus 3,2 m (üks sügavam koht on järvepõhjaosas idakalda lähedal, teine järve lõunaosa keskel). Järve keskosas on 0,4 ha suurune saareke. Järve ümbritsevad läänes ja lõunas raba, põhjas ja idas soine mets ning põllud, lääne- ja lõunakallas on turbane, kirdekallas liivane, idakallas pehme ja mudane. Põhi on enamasti mudane, ainult kirdekaldal leidub liivast kaldavöödet.

Läbicool on nõrk. Vesi on punakaspruun, vähe läbipaistev (0,7-0,9 m), põhjani segunev ja soojenev.

Taimestik ei ole rohke, veepinnal võib näha vesiroosi. Fütoplanktonit on vähe, zooplanktonit on keskmiselt. Järve plankton ja bentos sisaldavad erakordselt rohkesti (15) haruldusi.

Järv on kalavaene – leidub vaid ahvenat ja haugi.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad