Matsimäe Pühajärv

Posted by
|

Järva maakonnas, Annast 8 km loodes, vallseljakul oleva Matsimäe talu läheduses asub kaks väikest järve: vallseljakust ida pool Pühajärv, lääne pool Kaanjärv.

Matsimäe Pühajärv on põhja-lõuna suunas piklik, 55 ha suurune järv, meie rabajärvede hulgas üks sügavamaid – 8,1 m. Lääne poolt järveniu ulatuva vallseljaku kohal on kaldavööde liivane, mujalt aga ümbritseb järve kidurate mändidega raba. Järv süveneb järsult. Liivasel läänekaldal on ujumisvõimalus.

Umbjärv. Järve pruunikaspunane vesi on vähe läbipaistev (1,2-1,5 m) ning mõningal määral kihistunud. talvel ei jää järv ummuksile.

Taimestik oli 1964. ja 1972. a. väga vähene. Fütoplanktonis leidus kõige enam niitrohevetikaid. Zooplanktonit oli keskmisel hulgal. Sellest on leitud üks võrdlemisi haruldane vesikirbuline (Pleuroxus laevis).

Kaladest leidub järves vaid ahvenat ja haugi.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad